Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Himpunan Penyelesaian Dari Tan X = -1/3 √3

Himpunan penyelesaian dari tan x = -1/3 √3 untuk 0° < x < 360° adalah …

a. {150° , 360°}

b. {150° , 330°}

c. {150° , 300°}

d. {150° , 270°}

e. {150° , 240°}

 

PEMBAHASAN

tan x = tan 150°

x = 150° + k . 180°

untuk:

k = 0, maka x = 150° + 0 . 180° = 150°

k = 1, maka x = 150° + 1 . 180° = 330°

k = 2, maka x = 150° + 2 . 180° = 510° (tidak memenuhi)

 

HP = {150° , 330°}

JAWABAN: B

Post a Comment for "Himpunan Penyelesaian Dari Tan X = -1/3 √3 "