Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Himpunan Penyelesaian Dari Cos^2 x – 4 Cos x – 5 = 0


 JAWABAN: B

PEMBAHASAN:

cos2 x – 4 cos x – 5 = 0

misal cos x = A

cos2 x – 4 cos x – 5 = 0

A2 – 4A – 5 = 0

(A - 5)(A + 1) = 0

A = 5 | A = -1

cos x = 5 | cos x = -1

cos x = 5 tidak bisa dikerjakan

cos x = -1

cos x = cos π

Pertama

x = π + k.2π

x = π

Kedua

x = - π + k.2 π

x = π

Post a Comment for "Himpunan Penyelesaian Dari Cos^2 x – 4 Cos x – 5 = 0"