Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Himpunan Penyelesaian Dari √3 Tan 2x-1 = 0


 JAWABAN: A

PEMBAHASAN:

√3 tan 2x-1 = 0

√3 tan 2x = 1

tan 2x = √3/3

tan 2x = tan π/6

2x = π/6 + k. π

x = π/12 + k. π/2

x = π/12

x = 7 π/12

x = 13 π/12

x = 19 π/12

Post a Comment for "Himpunan Penyelesaian Dari √3 Tan 2x-1 = 0"