Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sahabat atau Keluarga Anda Sakit? Inilah Bacaan Yang Diajarkan Rasulullah


1. Dari Aisyah ra, bahwasanya apabila ada orang yang datang mengeluh sakit atau terluka kepada Nabi saw, maka Nabi saw bersabda: “Dengan telunjuknya berbuatlah demikian.” Sofyan ibn Uyainah perawi hadis ini meletakkan jari telunjuknya ke tanah dan diludahi sedikit, kemudian diusapkan ke tempat yang sakit, sambil berdoa:  بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا يإذن ربنا
bismillahi turbatu ardhina biriqati ba’dhina yusyfa bihi saqimuna bi idzni rabbina (Dengan menyebut nama Allah, dengan tanah kami ludah sebagian tanah kami, semoga disembuhkan orang yang sakit ini atas izin Tuhan kami).” Muttafaq alaih (HR. Bukhari: 5745 dan Muslim: 2194)

2. Dari Aisyah ra, bahwasanya Nabi saw menjenguk salah seorang keluarganya dengan mengusap tangannya seraya berdoa:
اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لاشفاء إلاشفاؤك شفاء لايغادر سقما
Allahumma rabbannasi adzhibil ba’sa isyfi antas syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman (Ya Allah Tuhan semua manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah karena hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak dihinggapi penyakit lagi).” Muttafaq alaih (HR. Bukhari: 5743 dan Muslim: 2191

3. Dari Anas ra, bahwasanya ia berkata kepada Tsabit rahimahullah: “Bolehkah saya menjampi kamu seperti jampai Rasulullah saw?” Tsabit berkata: “Silahkan.” Anas mengucapkan:
اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لاشافي إلا أنت شفاء لايغادر سقما
Allahumma robbannasi mudzhibal ba’si isyfi antas syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman (Ya Allah Tuhan semua manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah karena hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan, tiada yang menyembuhkan kecuali Engkau, kesembuhan yang tidak dihinggapi penyakit lagi).(HR. Bukhari: 5732)

4. Dari Sa’ad ibn Abi Waqash, ia berkata: “Rasulullah saw menjenguk saya, kemudian berdoa:  اللهم اشف سعدا  اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا
Allahummasyfi sa’dan Allahummasyfi sa’dan Allahummasyfi sa’dan (Ya Allah sembuhkanlah Sa’ad, tiga kali).” (HR. Muslim: 1628/8)


5. Dari Abdullah Usman ibn Abil Ash ra, bahwasanya ia pernah mengeluh kepada Rasulullah saw tentang penyakit yang menyerang badannya, kemudian Rasulullah saw bersabda kepadanya: “Letakkanlah tanganmu pada tempat yang sakit, dan bacalah Bismillah tiga kali, lalu bacalah sebanyak 7x:
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر
A’udzu bi’izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru (Saya berlindung diri kepada kemuliaan Allah dan kekuasaan-Nya dari penyakit yang saya rasakan dan saya khawatirkan).” (HR. Muslim: 2202)

6. Dari Ibn Abbas ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: “Barangsiapa yang menjenguk orang sakit yang belum datang saat kematiannya kemudian ia membacakan doa ini tujuh kali niscaya Allah menyembuhkan penyakitnya itu; doa yang dimaksud adalah: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
Asalullohal ‘adhim robbal ‘arsyil ‘adhim an yasyfiyaka (Saya memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhannya ‘Arasy yang besar, semoga Ia berkenan menyembuhkan kamu).” (HR. Abu Dawud: 3106 dan At Tirmidzi: 2084. Ia berkata: “Ini hadis hasan.” Hakim berkata: “Ini hadis shahih atas syarat Bukhari.”)


7. Dari Abu Sa’id Al Khudri ra, bahwa Malaikat Jibril datang kepada Nabi saw dan berkata: “Wahai Muhammad, Engkau sakit?” Beliau menjawab: “Ya” Jibril berdoa:
بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك من شر كل نفس أوعين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك
Bismillah arqika min kulli syai-in yu’dzika min syarri kulli nafsin au ‘ainin hasidin Allahu yasyfika bismillahi arqika (Dengan menyebut nama Allah, saya menjampikan Engkau dari segala sesuatu yang mengganggu Engkau dan dari setiap jiwa atau mata yang merasa dengki; semoga Allah menyembuhkan penyakitmu, dengan menyebut nama Allah saya menjampikan Engkau).” (HR. Muslim: 2186, hadis hasan)

[Riyadhus Shalihin]

Post a Comment for "Sahabat atau Keluarga Anda Sakit? Inilah Bacaan Yang Diajarkan Rasulullah"