Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Turunan Pertama y = (1 – sin x)/(cos x) Adalah

Turunan pertama y = (1 – sin x)/(cos x) adalah …

a. y’ = (sin x – 1)/cos2 x

b. y’ = (cos x – 1)/cos2 x

c. y’ = (sin x + 1)/cos2 x

d. y’ = (cos x + 1)/cos2 x

e. y’ = sin x/cos2 x

PEMBAHASAN

JAWABAN: APost a Comment for "Turunan Pertama y = (1 – sin x)/(cos x) Adalah"