Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Himpunan Penyelesaian Dari Tan (X + 32°) = 1/3 √3

Himpunan penyelesaian dari tan (x + 32°) = 1/3 √3 untuk 0° < x < 360° adalah …

a. {62° , 242°}

b. {62° , 358°}

c. {178° , 242°}

d. {178° , 358°}

e. {242° , 358°}

 

PEMBAHASAN

x + 32° = 30° + k . 180°

x = 30° - 32° + k . 180°

x = -2° + k . 180°

untuk:

k = 0, maka x = -2° + 0 . 180° = -2° (tidak memenuhi)

k = 1, maka x = -2° + 1 . 180° = 178°

k = 2, maka x = -2° + 2 . 180° = 358°

 

HP = {178° , 358°}

JAWABAN: D

Post a Comment for "Himpunan Penyelesaian Dari Tan (X + 32°) = 1/3 √3"